Vitkovsky zpravodaj

. . .zapoj se a publikuj

Jednoduché zdroje 20 – 30 A od OK2PIC


Jednoduchý zdroj 13,8 V / 20-30 A

Průměr drátu na sekundární vinutí transformátoru je nejméně 2 mm. Vinutí je spojeno tak, aby na začátku prvního a konci druhého vinutí bylo napětí 34 V. Diody musí být dimenzovány nejméně na 20 A a více. Použité odpory jsou důležité, to proto, aby při zatížení zdroje nedocházelo k poklesu napětí.

Transformátor je nutno navrhnout tak, aby při zátěži 20A bylo na sekundárním vinutí napětí 17V. V usměrňovacím můstku jsou použity 20A diody libovolného typu. Celý můstek je pak dimenzován na 40A. Tyto zdroje fungují naprosto spolehlivě.

Velmi spolehlivý zdroj bez zbytečných ztrát. Transformátor navrhneme tak, aby při maximální zátěži bylo na sekundárním vinutí nejméně 15 V, ale ne zbytečně více. Druhé vinutí slouží pouze pro napájení stabilizátoru.Reklamy

1.2.2010 - Posted by | Elektronika - bastlení

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: