Vitkovsky zpravodaj

. . .zapoj se a publikuj

Lekce 3 – Vstupy – výstupy


U procesoru pic je spousta možností využití. Je to především integrací více zařízení v jednom obvodu. Jednotlivé piny jdou většinou libovolně nastavit na použití jako vstup, nebo jako výstup. (Bidirectional -i/o port) Některé vývody však můžou být nastaveny pro zvláštní využití(vstup oscilátoru, děličky, komparátory, uart sběrnice a pod).  .. Osm po sobě jdoucích pinů nazýváme Portem , (viz dokumentace daného procesoru) . Pro pochopení uvedu příklad, jak správně nastavit port b :

include <p16f628a.inc>

__CONFIG _CP_OFF & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT

org 0

NastVstupVystup

bsf STATUS,RP0  ;BSF – bit set function – nastavení bitu na adrese STATUS ,(viz SFR a manual čipu) – přepne na banku 1

movlw b’00000000′ ; RB0..RB7 budou výstupy (0=výstup,1=vstup, pro pochopení v bin), uloží se do registru W
movwf TRISB ; Hodnotu z W registru uložíme do TRISB,

bcf STATUS,RP0 ;vrátíme se zpět na banku 0

end

Tímto máme port b nastavený na výstupy – v základním nastavení (Po spuštění, nebo po resetu je port nastaven na logickou nulu)

Nyní můžeme jednotlivé piny obsluhovat dvěmy způsoby. Buďto samostatně po jednom pinu, nebo jako celý port

Příklady

movlw .255  ; do W 255 = FF HEX = 11111111 BIN

movwf PORTB ;W ulož do PORTB- na celém portu b Logická 1 (H-High)

bcf PORTB,2 ; port b, pin2 na logickou 0 (L – Low), ostatní piny nezměněny

clrf PORTB ; port b vynulován (samé nuly)

bsf PORTB,0 ; port b, pin 0 nastavit (High), ostatní piny nezměněny

bsf=bit set function nastavení bitu

bcf=bit clear function vymazání bitu

Reklamy

7.2.2010 - Posted by | Programování procesorů PIC

Sorry, the comment form is closed at this time.

%d bloggers like this: